Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Đọc Truyện Polaris ⋆ Solo Leveling - WEBTRUYEN24H.COM

Đọc Truyện Polaris ⋆ Solo Leveling

Tác giả: ykassu

Thể loại: Fanfiction

Cập nhật: 04-12-2022

Trạng thái: Đang cập nhật

4818 lượt thích / 147032 lượt đọc
Đọc Truyện

❝ 𝒀𝒐𝒖 𝒕𝒂𝒍𝒌 𝒃𝒊𝒈, 𝒃𝒖𝒕 𝒄𝒂𝒏 𝒚𝒐𝒖 𝒃𝒂𝒄𝒌 𝒖𝒑 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒘𝒐𝒓𝒅𝒔?❞
⎯ solo leveling x reader
⎯ status: ongoing (unedited)
⎯ updates: every thursday!!

ˏˋ°•*⁀➷ The shadow king cannot reign over the world and rule without his bright goddess beside him.

'Solo Leveling/I Alone Level Up' is owned by Chugong.