Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Đọc Truyện [Naruto - Obito x Rin] Nhà ta y quán luôn là khai sai môn (cv) - WEBTRUYEN24H.COM

Đọc Truyện [Naruto - Obito x Rin] Nhà ta y quán luôn là khai sai môn (cv)

Tác giả: Nguyenshiro

Thể loại: Truyện Lãng Mạn

Cập nhật: 30-05-2022

Trạng thái: Hoàn thành

10162 lượt thích / 315552 lượt đọc
Đọc Truyện

Tác giả: 梨凉
Cv by Mizzle Milth/Nguyenshiro
*Đã edit name*

○ văn án ○

Nàng kêu Uchiha Rin, chưa gả người trước kêu Nohara Rin

Vốn dĩ chính là tưởng kết hôn lúc sau khai cái y quán cùng chính mình trượng phu quá quá tiểu nhật tử

Nhưng là......

Nhà bọn họ y quán như thế nào luôn khai sai môn đâu?

● đọc chỉ nam:

1.cp Obirin, Tứ chiến boss Obito x Tam Vĩ Rin

2. Bìa mặt ném, chính mình hồ

3. Cầu cái làm thu

Danh Sách chương

Chương 1: Hẻm Xéo y quán

Chương 2 Vị thứ hai khách hàng

Chương 3: Vị thứ ba khách hàng

Chương 4: Vị thứ tư khách hàng

Chương 5: Vị thứ năm khách hàng

Chương 6: Konoha y quán

Chương 7: Vị thứ bảy khách hàng

Chương 8: Thứ tám vị khách hàng

Chương 9: Thứ chín vị khách hàng

Chương 10: Đệ thập vị khách hàng

Chương 11: Đệ thập nhất vị khách nhân

Chương 12: Thứ mười hai vị khách nhân

Chương 13: Thứ mười ba vị khách nhân

Chương 14: Namimori y quán

Chương 15: Thứ 15 vị khách nhân

Chương 16: Đệ thập lục vị khách nhân

Chương 17: Thứ mười bảy vị khách nhân

Chương 18: Thứ 18 vị khách nhân

Chương 19: Thứ 19 vị khách nhân

Chương 20: Thứ 20 vị khách nhân

Chương 21: Thứ 21 vị khách nhân

Chương 22: Thứ 22 vị khách nhân

Chương 23: Thứ 23 vị khách nhân

Chương 24: Stark cao ốc y quán

Chương 25: Thứ 25 vị khách nhân

Chương 26: Thứ 26 vị khách nhân

Chương 27: Thứ 27 vị khách nhân

Chương 28: Thứ 28 vị khách nhân

Chương 29: Thứ 29 vị khách nhân

Chương 30: Thứ 30 vị khách nhân

Chương 31: Thứ 31 vị khách nhân

Chương 32: Hogsmeade y quán

Chương 33: Kannabi y quán

Chương 34: Thứ 34 vị khách nhân

Chương 35: Thứ 35 vị khách nhân

Chương 36: Thứ 36 vị khách nhân

Chương 37: Thứ 37 vị khách nhân

Chương 38: Thứ 38 vị khách nhân

Chương 39: Thứ 39 vị khách nhân

Chương 40: Đệ 40 vị khách nhân

Chương 41: Thứ 41 vị khách nhân

Chương 42: Thứ 42 vị khách nhân

Chương 43: Không thấy y quán

Chương 44: Thứ 44 vị khách nhân

Chương 45: Thứ 45 vị khách nhân

Chương 46: Thứ 46 vị khách nhân

Chương 47: Thứ 47 vị khách nhân

Chương 48: Thứ 48 vị khách nhân

Chương 49: Thứ 49 vị khách nhân

Chương 50: thứ 50 vị khách nhân

Chương 51: Thứ 51 vị khách nhân

Chương 52: Yorknew thị y quán

Chương 53: Thứ 53 vị khách nhân

Chương 54: Thứ 54 vị khách nhân

Chương 55: Thứ 55 vị khách nhân

Chương 56: Thứ 56 vị khách nhân

Chương 57: Thứ 57 vị khách nhân

Chương 58: Thứ 58 vị khách nhân

Chương 59: Thứ 59 vị khách nhân

Chương 60: Hẻm Xéo y quán

Chương 61: Thứ 61 vị khách nhân

Chương 62: Thứ 62 vị khách nhân

Chương 63: Thứ 63 vị khách nhân

Chương 64: Queens khu y quán

Chương 65: Thứ 65 vị khách nhân

Chương 66: Thứ 66 vị khách nhân

Chương 67: Thứ 67 vị khách nhân

Chương 68: Thứ 68 vị khách nhân

Chương 69: Cuối cùng y quán

Chương 70: Thứ 70 vị khách nhân

Chương 71: Thứ 71 vị khách nhân

Chương 72: Thứ 72 vị khách nhân

Chương 73: Phiên ngoại ngày đầu tiên

Chương 74: Phiên ngoại ngày hôm sau

Chương 75: Phiên ngoại ngày thứ ba