Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Đọc Truyện CV Tiện Trừng - Liên Hoa Ổ sinh tồn chi lữ - WEBTRUYEN24H.COM

Đọc Truyện CV Tiện Trừng - Liên Hoa Ổ sinh tồn chi lữ

Tác giả: PTin27

Thể loại: Fanfiction

Cập nhật: 10-01-2021

Trạng thái: Hoàn thành

17821 lượt thích / 175173 lượt đọc
Đọc Truyện

Tác giả: Tô Hàng Mi ( 苏杭湄 )

Thời gian tuyến Quan Âm miếu sau, cp Tiện Trừng.

Nhìn ra độ dài không dài, kết thúc phía trước sẽ không bỏ văn, nhưng sắp tới thế giới thật tương đối vội, không cam đoan càng văn tốc độ.